+ 0
ผู้ติดตามแฟนเพจ
+ 0
ผู้ชมเว็บไซต์
+ 0
ผู้ติดตาม Line OA

เรียนต่อสายอาชีพที่ไหนดี?

…คุณกำลังตั้งคำถามกับตัวเองใช่ไหม?
เทคโนภาคฯ ขอนแก่น มีคำตอบ!

เมื่อคุณเลือกที่จะเรียนต่อสายอาชีพแล้ว จะต้องเลือกสถาบันอาชีวศึกษา
ที่มีคุณภาพทางการศึกษา เทคโนภาคฯ ขอนแก่น เราสอนให้ผู้เรียน
ได้ความรู้จริง ปฏิบัติจริง มีคุณธรรม และทันต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ดั่งอัตลักษณ์ของวิทยาลัยที่ว่า…

“เก่งจริง ทำงานได้จริงอย่างมีคุณธรรม ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง”

ประกาศทางวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

ศิลปกรรม

พาณิชกรรม / บริหารธุรกิจ

ช่างอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

วีดิทัศน์กิจกรรม

ติดต่อสอบถาม