เรียนต่อสายอาชีพที่ไหนดี?

....คุณกำลังตั้งคำถามกับตัวเองใช่ไหม?
เทคโนภาคฯ ขอนแก่น มีคำตอบ!

     เมื่อคุณเลือกที่จะเรียนต่อสายอาชีพแล้ว จะต้องเลือกสถาบันอาชีวศึกษา
ที่มีคุณภาพทางการศึกษา เทคโนภาคฯ ขอนแก่น เราสอนให้ผู้เรียน
ได้เรียนจริง ปฏิบัติจริง มีคุณธรรม และทันต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ดั่งอัตลักษณ์ของวิทยาลัยที่ว่า...

"เก่งจริง ทำงานได้จริงอย่างมีคุณธรรม ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง"

กิจกรรม

วีดีทัศน์กิจกรรม

ภาพรวมกิจกรรม

สถิติผู้เข้าชม

000634
Views Today : 74
Views Last 7 days : 1544
Views This Month : 1869
Views This Year : 1869
Total views : 1870
Your IP Address : 223.206.217.204

แผนที่