สาขาวิชาด้านสายงานกราฟิก ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล เช่น การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ และมุ่งเน้นที่จะพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบงานกราฟิก ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ รวมถึงทักษะทางเทคโนโลยี ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอาชีพ

จบไปแล้วประกอบอาชีพใดได้บ้าง?


1.นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
2.นักออกแบบเว็บไซต์ (Website Designer)
3.นักออกแบบกราฟิกเพี่อสภาพแวดล้อม (Environmental Graphic Designer)
4.นักออกแบบดิสเพลย์ (Display Designer)
5.นักออกแบบแอนิเมชั่น (Animator Designer) หรือเป็นครีเอทีฟ
6.นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Designer), Graphic Designer, Motion Graphic Designer
7.นักออกแบบกราฟิก ที่นำเสนองานออกแบบกราฟิกในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว
8.ช่างภาพ, Creative, Art Director และ Creative Director
9. รับราชการในหน่วยงานต่างๆ

โครงสร้างหลักสูตร

ระดับชั้น ปวช. ระดับชั้น ปวส.(ปกติ) ระดับชั้น ปวส.(ทวิภาคี)
สาขางานคอมพิวเตอร์กรากฟิก รายละเอียด จบ ปวช.ตรงสาขา…คลิก จบ ปวช.ตรงสาขา…คลิก
  จบ ปวช.ไม่ตรงสาขา หรือ ม.6…คลิก จบ ปวช.ไม่ตรงสาขา หรือ ม.6…คลิก

สมัครเรียนผ่านทางออนไลน์