สาขางานช่างก่อสร้าง โยธา และงานสำรวจผู้ศึกษาจะได้รับองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับข้องมากมายหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านงานก่อสร้าง งานไม้ งานสำรวจ ด้านงานประเมินราคาค่าก่อสร้าง จัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง ด้านการออกแบบ การเขียนแบบและคำนวณโครงสร้างทางด้านโยธาหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน, สะพาน, อาคารก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ การคำนวณโครงสร้างบ้านตามแบบรูปรายการ และความปลอดภัยของโครงสร้าง การสำรวจพื้นที่ การกำหนดตำแหน่งในงานก่อสร้าง การทำระดับในงานก่อสร้าง การตรวจสอบแนวระดับ และแนวดิ่งในงานก่อสร้าง รวมถึงการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติตรวจสอบการรับกำลังของวัสดุที่ใช้ในงานโยธา-ก่อสร้าง และงานสำรวจ

จบไปแล้วประกอบอาชีพใดได้บ้าง?


1.นายช่างโยธาในกรมที่ดิน
2.นายช่างสำรวจ
3.นายช่างโยธาในกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
4.นายช่างโยธาในกรมชลประทาน
5.นายช่างโยธาในกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
6.นายช่างโยธาในกรมและกระทรวงต่างๆอีกมากมาย
7.ผู้รับเหมาก่อสร้าง
8.เจ้าของกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
9.ควบคุมงานก่อสร้างในบริษัทรับเหมาก่อสร้างเอกชน
10.เจ้าของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์งานไม้ต่างๆ
11.เจ้าของกิจการออกแบบเขียนแบบงานก่อสร้าง
12.ผู้ควบคุมและทำการสำรวจพื้นดินและท้องน้ำ
13. รับราชการในหน่วยงานต่างๆ

โครงสร้างหลักสูตร

ระดับชั้น ปวช. ระดับชั้น ปวส.(ปกติ) ระดับชั้น ปวส.(ทวิภาคี)
จบ ม.3 หรือ เทียบเท่า …คลิก จบ ปวช.ตรงสาขา …คลิก  จบ ปวช.ตรงสาขา …คลิก 
  จบ ปวช.ไม่ตรงสาขา หรือ ม.6…คลิก  จบ ปวช.ไม่ตรงสาขา หรือ ม.6…คลิก 

สมัครเรียนผ่านทางออนไลน์