สายงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสายงานที่เจริญโตขึ้นทุกวัน เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีความเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมในชีวิตประจำวัน ทำให้อาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง ไม่ว่าคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ โน๊ตบุ้ค เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องซักผ้า หรือมือถือ ล้วนเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คนส่วนใหญ่ใช้ จึงปฏิเสธไม่ได้ที่จะบอกว่าสายงานด้านอิเล็กททรอนิกส์ก็เป็นอีกสายงานหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง การเรียนสาขาวิชาด้านงานช่างอิเล็กทรอนิกส์จึงมีโอกาสสูงในการได้ทำงาน และยังสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้อีกด้วย

จบไปแล้วประกอบอาชีพใดได้บ้าง?

1.ช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจำศูนย์ต่างๆ
3.ช่างซ่อมมือถือและเครื่องมือสื่อสาร
4.พนักงานรัฐและเอกชน
5.เจ้าของกิจการร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
6.เจ้าของกิจการร้านขายคอมพิวเตอร์
7.เจ้าของกิจการร้านคอมพิวเตอร์
8.เจ้าของกิจการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
9.รับราชการในหน่วยงานต่างๆ

โครงสร้างหลักสูตร

ระดับชั้น ปวช. ระดับชั้น ปวส.(ปกติ)
จบ ม.3 หรือ เทียบเท่า …คลิก จบ ปวช.ตรงสาขา …คลิก
  จบ ปวช.ไม่ตรงสาขา หรือ ม.6 …คลิก

สมัครเรียนผ่านทางออนไลน์