เป็นรูปของฟันเฟืองมีจำนวน 32 ฟัน หมายถึง ช่างอุตสาหกรรม ที่มีการทำงานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ขยายความ รูปฟันเฟืองล้อมรอบภายในมีรูปวงกลม 2 วง ระหว่าง 2 วงนั้น มีตัวหนังสือ ชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ภายในเป็นส่วนครึ่งวงกลมด้านบนเป็นภาษาไทย และครึ่งวงกลมด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษ NORTH EASTERN TECHNOLOGICAL COLLEGE

ภายในวงกลมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

  • ส่วนที่ 1 ส่วนบนเป็นรูปรถยนต์ และรถแทรกเตอร์ หมายถึงรถยนต์
  • ส่วนที่ 2 ส่วนล่างด้านซ้ายเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูง หมายถึง ช่างไฟฟ้ากำลังและช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • ส่วนที่ 3 ส่วนล่างด้านขวาเป็นรูปเรือสำเภา หมายถึง พานิชยกรรมและบริหารธุรกิจ
  • ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มเติม ได้แก่ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต

อักษรย่อของวิทยาลัยภาษาไทย : ว.ท.ภ.

อักษรย่อของวิทยาลัยภาษาอังกฤษ : N.E.T.

สีประจำวิทยาลัย


  เลือดหมู   หมายถึง ช่างอุตสาหกรรม
  เหลือง   หมายถึง สีประจำจังหวัด คือ สีของดอกคูณ
  ฟ้า   หมายถึง พาณิชยการและบริหารธุรกิจ

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย


ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นเฟืองฟ้า ซึ่งหมายถึง ความเป็นสิริมงคล ค้ำจุนให้กิจการวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้า ยั่งยืน และมีความมั่นคงสืบต่อไป