เครื่องแบบนักศึกษา ระดับ ปวช.

เครื่องแบบ

รายละเอียด

เครื่องแบบนักศึกษาชาย ปวช.

เครื่องแบบนักศึกษา ระดับ ปวช. ชาย

 1. เสื่อเชิร์ตแขนสั้นสีขาว คอเชิด ทรงเข้ารูปนิดหน่อย ชายเสื้อเก็บในกางเกงได้เรียบร้อย มีขลิบสีกรมท่า บริเวณ บ่าและแขน ขนาดครึ่งเซนติเมตร มีกระเป๋าอกด้านซ้าย
 2. กางเกงขายาวทรงกระบอก สีกรมท่า ไม่มีจีบหน้า
 3. เข็มกลัดติดอกเสื้อด้านขวา ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
 4. เข็มขัดหนังรมควันสีดำ หัวเข็มขัดแบบผู้ชายตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
 5. เน็คไทขนาดมาตราฐานสีเลือดนก ตรงกลางปักอักษรย่อ วภน. สัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
 6. ห้อยบัตรนักศึกษา แบบคล้องคอ
 7. รองเท้าหนังสีดำแบบร้อยเชือก หรือ ร้องงเท้าผ้าใบแบบร้อยเชือกหุ้มส้น สีดำไม่มีลวดลาย
 8. ถุงเท้าสีดำหุ้มข้อไม่มีลวดลาย

 

เครื่องแบบนักศึกษาหญิง ปวช.

เครื่องแบบนักศึกษา ระดับ ปวช. หญิง

 1. เสื้อเชิร์ตแขนสั้นสีขาว คอปีกนก ทรงเข้ารูป ชายเสื้อหกเหลี่ยม ตีกลีบหน้า 2 หลัง 2 ปล่อยชาย มีขลิบสีกรมท่าบริเวณ รอบคอและแขน ขนาดครึ่งเซนติดเมตร
 2. กระโปรงยาวทรงเอคลุมครึ่งเขา จีบแบบ หน้านางใหญ่ รอบบหน้า 4 จีบ หลัง 4 จีบ
 3. เข็มกลัดติดอกเสื้อด้านขวา ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
 4. เข็มขัดหนังรมควันสีดำ หัวเข็มขัดแบบผู้หญิงตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
 5. เน็คไทขนาด 6 ½ นิ้ว สีเลือดนก ตรงกลางปักอักษรย่อ วภน. สัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
 6. ห้อยบัตรนักศึกษา แบบคล้องคอ
 7. รองเท้าหนัง ม.ต้น สีตำ
 8. ถุงเท้าสีขาวหุ้มข้อไม่มีลวดลาย

 

 

เครื่องแบบนักศึกษาปกติ และพิธีการ ระดับ ปวส.

เครื่องแบบ

รายละเอียด

แบบปกติ

เครื่องแบบนักศึกษาปกติ

แบบพิธีการ

พิธีการ ระดับ ปวส. ชาย

 

เครื่องแบบนักศึกษาปกติ และพิธีการ ระดับ ปวส. ชาย

แบบชุดปกติ

 1. เสื่อเชิร์ตแขนยาวสีขาว คอเชิด ทรงเข้ารูปนิดหน่อย ชายเสื้อเก็บในกางเกงได้เรียบร้อย มีกระเป๋าด้านอกซ้าย
 2. กางเกงขายาวทรงกระบอก สีกรมท่า ไม่มีจีบหน้า
 3. เข็มกลัดติดอกเสื้อด้านขวา ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
 4. เข็มขัดกำมะหยี่สีน้ำตาลเข้ม หัวเข็มขัดแบบผู้ชายตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
 5. เน็คไทขนาดมาตราฐานสีฟ้าเข้มแถบใหญ่สลับอ่อนแถบเล็ก ลายเฉียง ติดเข็มกลัดเน็คไทตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
 6. ห้อยบัตรนักศึกษา แบบคล้องคอ
 7. รองเท้าหนังสีดำแบบร้อยเชือกไม่มีลวดลาย
 8. ถุงเท้าสีดำหุ้มข้อไม่มีลวดลาย

เสื้อสูทพิธีการ  (กรณีงานพิธีการต่างๆ และ รับประกาศนียบัตร)

 1. เสื้อสูทกรมท่าแบบผู้ชายปักตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ ที่กระเป๋าอกด้านซ้าย
 2. กระเป๋าด้านล้าง 2 ข้าง มีปกเปิด-ปิด
 3. ติดกระดุมด้านหน้า และปลายแขนเสื้อสูท 3 เม็ด
แบบปกติ

เครื่องแบบนักศึกษาปกติ

แบบพิธีการ

พิธีการ ระดับ ปวส.  หญิง

เครื่องแบบนักศึกษาปกติ และพิธีการ ระดับ ปวส.  หญิง

แบบชุดปกติ

 1. เสื่อเชิร์ตแขนยาวสีขาว คอเชิด ทรงเข้ารูปนิดหน่อย ชายเสื้อเก็บในกระโปรงได้เรียบร้อย
 2. กระโปรงยาวทรงตรงคลุมครึ่งเขาสีกรมท่า ไม่มีจีบ
 3. เข็มกลัดติดอกเสื้อด้านขวา ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
 4. เข็มขัดกำมะหยี่สีน้ำตาลเข้ม หัวเข็มขัดแบบผู้หญิงตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
 5. โบว์ไขว้สีฟ้าเข้มแถบใหญ่สลับอ่อนแถบเล็ก ลายเฉียง ติดเข็มกลัดเน็คไทตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
 6. ห้อยบัตรนักศึกษา แบบคล้องคอ
 7. รองเท้าหนังสีดำแบบคัทชู ส้นสูงไม่เกิน 1 ½ นิ้ว
 8. ไม่สวมถุงเท้า

เสื้อสูทพิธีการ  (กรณีงานพิธีการต่างๆ และ รับประกาศนียบัตร)

 1. เสื้อสูทกรมท่าแบบผู้หญิงปักตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ ที่กระเป๋าอกด้านซ้าย
 2. กระเป๋าด้านล้าง 2 ข้าง มีปกเปิด-ปิด
 3. ติดกระดุมด้านหน้า และปลายแขนเสื้อสูท 3 เม็ด