สาขาวิชาด้านสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สายงานด้าน IT เป็นสายงานที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายอาชีพในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารภายในองค์กร บริษัท หรือหน่วยงานต่างๆ องค์ความรู้ที่ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้ ได้แก่ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโครงสร้างของคอมพิวเตอร์และการควบคุมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานด้านกราฟิก มัลติเมเดีย เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ทำงานที่ชาญฉลาด เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จบไปแล้วประกอบอาชีพใดได้บ้าง?
1.นักพัฒนาเว็บไซต์

2.โปรแกรมเมอร์
3.นักออกแบบเว็บไซต์
4.เว็บมาสเตอร์
5.ผู้บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
6.นักวิเคราห์ระบบงาน
7.ผู้สนับสนุนและตรวจสอบระบบสารสนเทศ
8.วิศวกรสารสนเทศ
9.ผู้ประกอบการออนไลน์ เช่น ขายสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต

โครงสร้างหลักสูตร

ระดับชั้น ปวช. ระดับชั้น ปวส.
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดง สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ภาคปกติ) แสดง
  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทวิภาคี)  แสดง

สมัครเรียนผ่านทางออนไลน์