นักศึกษาที่มีความสนใจจะใช้สิทธิ์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ติดต่อและส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืม ณ ฝ่ายงานกองทุน (กองอำนวยการ) ด่วน!!