ขอเชิญชมการประกวดดาวเดือน NEW STAR NET CONTEST 2018

และการแข่งขันประชันสันโต้ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่  3  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ