นักศึกษาที่ยื่นแบบคำขอกู้ยืม ปีการศึกษา 2561 (รายใหม่)ได้ดำเนินการจัดการเรื่องเอกสารเรียบร้อย ให้ตรวจสอบรายชื่อ รับการสัมภาษณ์ วันที่ 2 ก.ค. 61 ห้องพิจารณาอาคาร 10 (1014)