ขอเชิญเพื่อนๆ พี่ๆศิษย์เก่า คณะครูอาจารย์ น้องๆ นักศึกษา เทคโนภาคฯ หรือประชาชนทั่วไปที่อยากจะร่วมบริจาค ร่วมบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เพื่อส่งต่อผู้ยากไร้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 กรกฎาคม 2561 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
…มาร่วมกันแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน…