ทรงพระเจริญ
๔ กรกฎาคม  วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น