กิจกรรมเทคโนภาคฯ ร่วมใจทำดี สามัคคี มีวินัย

การแข่งขันสันโต้ สาขาวิชา การแข่งขันประกวด New Star N.E.T. Contest 2018 วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ