กิจกรรม ตลาดนัดพอเพียงก็เพียงพอ ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ ในพฤหัสที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 14.00-17.00 น. นักศึกษาที่มีความสนใจ-สามารถติดต่อได้ ที่ห้องกิจกรรมจ้า