ขอเชิญคณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคข้าวสารอาหาร และเครื่องนุ่งห่ม และร่วมส่งกำลังใจไปให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัยที่ สปป.ลาว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นี้ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ