ขอแสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย ศรีษะ นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรายการ World skills ระดับอาเซียน. ในสาขางานอิเล็กทรอนิกส์
#นำทีมผู้ฝึกซ้อมโดย
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ สุ่มมาตย์ หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
อาจารย์ แสงเดือน คำพิมพา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์