เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561 นศ. สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก กับประสบการณ์ จาก บริษัท แคนนอน ไทยแลนด์ สาขาขอนแก่นมอบให้ ในการเข้าร่วมอบรม “เทคนิคการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการถ่ายภาพเบื้องต้น” โดยวิทยากรผู้มากความสามารถ ในวันที่ 25 ก.ค. 61 ภายในกิจกรรมได้ทดลองใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุด ที่ทางบริษัทนำมาให้น้องๆนักศึกษาใช้พร้อมร่วมสนุกรับของรางวัลมากมาย