คณาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมในการแข่งขันหุ่นยนต์เจ้าความเร็ว ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ