แผนกช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลภาคฯ  ร่วมกับบริษัทจำหน่ายน้ำมันเครื่อง IDEMITSU  บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันฟรีให้กับพี่น้ำชาวจังหวัดขอนแก่น  ที่มาชมแข่งเรือ  F5 ที่บึงหนองโคตร