เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561  ท่านผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ นางสาวญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ดำเนินการบันทึกเทปถวายพระพร และนำออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมกันอย่างเนืองแน่นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย