เมื่อวันที่ 7 ส.ค.61 พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด., พล.ท.ชาติชาย แจ้งสี ปษ.นรด. และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกติ นศท. ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศฝ.นศท.มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น โดยมี พล.ต.อัครเดช บุญเทียม ผบ.มทบ.23 ให้การต้อนรับ พ.อ.ชลิต บรรจปรุ รอง ผบ.มทบ.23 และพ.อ.รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 ร่วมต้อนรับและปฏิบัติภารกิจร่วมกับคณะจนจบภารกิจ สรุปกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย – การรับความเคารพจากกองร้อยแถวตอนรับ มทบ.23 – การสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ – การสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว – ผบ.มทบ.23 ให้การต้อนรับคณะ ณ ห้องดอกคูณ – กระทำพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ณ ห้องเกียรติยศ – การรับความเคารพจากกองร้อยแถวตอนรับ นศท. – การรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วย ณ ห้อง Warroom and Management Cokpit – การเยี่ยมชมห้องพิพิทธภัณฑ์บูรพมหากษัตริย์/ห้องเรียนแบบ 1 – การเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของหน่วย และสถานศึกษาวิชาทหาร – การตรวจเยี่ยมการฝึก นศท. ภาคปกติ ณ สนามฝึก – ผบ.นรด. กล่าวให้โอวาทแก่ นศท. และผู้เข้าร่วมพิธี