ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาทางวิทยาลัยฯ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้วิชาชีพในบูทประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา