เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ร่วมกับ Digital Thailand จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการเขียน Basic Application ด้วยตนเอง ตลอดกิจกรรมเป็นการฝีกอบรมให้ครูและ นศ. สามารถออกแบบ หน้า App และพัฒนาก้าวไปสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคตต่อไป @ เราไม่ได้สอนเพียงแค่ในตำราเรียน แต่เราสอนให้นักศึกษาเก่งได้และทำงานเป็น