ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาไฟฟ้ากำลัง ที่คว้าอันดับ 4 ในการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
การแข่งขันครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง และ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการส่งและฝึกซ้อมนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
#อิเล็กทรอนิกส์
#ไฟฟ้ากำลัง
#เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์