นายธีระ บัณฑรวรรณ
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายธีระ บัณฑรวรรณ  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น มอบเงินบริจาค 4 ล้านบาท ให้กับโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อให้ประชาชนอีสาน 20 จังหวัด  จำนวน 22 ล้านคน สามารถเข้าถึงการรักษาสุขภาพมากขึ้น  โดยการขยายโรงพยาบาล จากขนาด 1,100 เตียงเป็นขนาด 5,000 เตียง ซึ่งเป็นขนาดที่น่าจะสามารถช่วยดูแลคนอีสานได้ทั่วถึงในอัตราค่าบริการเท่าปกติตามที่ สปสช.กำหนดไว้  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 24,500 ล้านบาท  ส่วนแนวคิดการระดมทุนเปิดรับบริจาคนั้นก็เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับคนไทยที่มีจิตกุศลทุกคนสามารถบริจาคได้
โดยในงานระดมทุน ได้มีการลงทะเบียนรับมอบบัตรอายุวัฒนะแล้ว ในวันที่ 26 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Grand Orchid Ballroom โรงแรม Pullman Khon kaen Raja Orchid  จ.ขอนแก่น  ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายธีระ บัณฑรวรรณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ในนามผู้บริจาคได้มอบหมายให้ นายสมใจ  คงคาชาติ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวแทนในการรับมอบ