คณะผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมให้กำลังใจกับนายธวัชชัย ศีรษะ (ตัวแทนหนึ่งเดียวของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตัวแทนประเทศไทย สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ แข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับอาเซียนครั้งที่ 12 (Worldsklls ASEAN Bangkok2018)ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม -6 กันยายน 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร #ควบคุมและฝึกซ้อมโดย อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ สุ่มมาตย์ และอ.แสงเดือน คำพิมพา#