วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิกุลแก้ว วงศ์เวียน,นางสาวสุวรรณา บุตรสานาม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และนางสาวชนิดา หมายสุข สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ที่ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย(ได้ลำดับที่ 17 และ18)จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด114ทีม ในรายการ Line Tracking Robot Contest 2018 (การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว) ที่จัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปรทุม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 #ความคุมทีมและฝึกซ้อมโดย อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ สุมมาตย์ และอ.แสงเดือน คำพิมพา#