เมื่อวันที่ 30-31 กันยายน 2561 ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการประกวดโครงการ Fin. ดี We can do  การนำเสนอนวัตกรรมการสอนด้านความรู้ทางการเงิน รอบชิงชนะเลิศ ในระดับประเทศ จากธนาคารแห่งประเทศไทย

  • ทีมครู ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมการสอนครับ

  • ทีมนักศึกษาได้รับรางวัลด้านความคิดสร้างสรรค์ ครับ

โดยได้รับการสนับสนุนจาก นางสาวญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ และ นายธีระ บัณฑรวรรณ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Link ถ่ายทอด 1
Link ถ่ายทอด 2
Link ถ่ายทอด 3