เทคโนภาคฯร่วมสร้างคนเก่งและดีสู่สังคม…กลุ่ม อวท.ปลอกแขนส้มหัวใจอาสาใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนทำประโยชน์เพื่อสังคม กวาดสะพานลอยตรงแยกเทคโนภาคฯ