ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมฟังการบรรยายส่งเสริมความรู้ในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า ตลอดกิจกรรมทางวิทยากรได้ให้ความรู้และร่วมทดลองเล่นในเกมส์และรับของที่ระลึกตลอดงาน (7/ก.ย./61)