ประกาศงานวิชาการ

กำหนดลงทะเบียนเรียน  SUMMER 1/2561

ตั้งแต่วันที่  10  กันยายน  ถึง  5  ตุลาคม  2561

ได้ที่  ห้องวิชาการ  อาคาร 10 ชั้น 1

ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนหลังวันเวลาที่กำหนดให้