คู่มือการใช้งานระบบ SISA สำหรับนักศึกษา

1.นักศึกษาเข้าเว็บวิทยาลัย   www.netc.ac.th

2.นักศึกษาคลิกที่คำว่า  ระบบ SISA

3.นักศักษาล็อกอินเข้าระบบ  ยกตัวอย่างเช่น  รหัสผู้ใช้  STD99999 ตัวอักษรใหญ่    รหัสผ่าน  เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1245784512345

4.เมื่อนักศึกษาเข้าระบบได้เเล้ว  ให้ดูปีการศึกษาปัจจุบันเช่น  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  (มุมบนขวามือของจอ)

5.นักศึกษาต้องเข้าไปประเมินรายวิชาก่อนถึงจะสามารถเข้าดูผลการเรียนได้

6.นักศึกษาประเมินรายวิชาครบทุกรายวิชาให้เป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวแล้วจึงจะสามารถดูผลการเรียนได้ตามปกติ

คู่มือการใช้งานระบบ SISA สำหรับนักศึกษา  ในระบบคอมพิวเตอร์

 

ช่องทางที่ 2

คู่มือใช้งานระบบ SISA บน Smartphone

http://SISA Smart Application For Parent On Android

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด   SISA Smart Application For Parent On Android  คลิปวิดีโอ  Youtube  ข้างบนได้เลยพร้อมวิธีใช้งานในระบบ โทรศัพท์มือถือ