เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมปฏิบัติธรรม แสงธรรมนำชีวิตสู่เยาวชน เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรมและความมีจิตอาสาให้กับ นศ. ในวิทยาลัยฯ

Link >>>  https://www.facebook.com/pg/netc.ac.th/photos/?tab=album&album_id=1141185479370910