ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล พร้อมคณะผู้บริหารจากธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมแสดงความยินดีที่ทางวิทยาลัยฯได้รับรางวัลในการแข่งขันโครงงาน Fin ดี We can do ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากธนาคารแห่งประเทศไทย