ท่านผู้อำนวยการและตัวแทนคณาจารย์ , นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ประจำปี 2561 ณ พระราชานุสาวรีย์ ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น