ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาร่วมในกิจกรรมจิตอาสากับชาวขอนแก่นกว่า 2,000 คนร่วมกับตักบาตรเทโวพระสงฆ์จากวัดต่างๆในเมืองขอนแก่น เนื่องในประเพณีวันออกพรรษาประจำปี 2561