เมื่อวัน 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นายธีระ บัณฑรวรรณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ / ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย คุณญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาต ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี อ.สมใจ คงคาชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบเงินบริจาค จำนวน 4 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยนายธีระ บัณฑรวรรณ สมทบทุนในการจัดตั้ง “ศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ ขนาด 5,000 เตียง ที่ใหญ่สุดในไทยและอาเซียน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น​” เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเตียงของผู้ป่วยและเพื่อเป็นศูนย์กลางในการดูแลสุขภาพ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวอีสาน 20 จังหวัด จำนวนกว่า 22 ล้านคน ให้ได้เข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นการมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอย่างยั่งยืน​​ โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับมอบเงิน ณ ห้องประชุมประภากร 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ