เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการนายสมใจ คงคาชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น เข้ารับเกียรติบัติและร่วม.มอบอุปกรณ์เครื่องวัดความดัน ในกิจกรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยหัวใจชาติ 2561 โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น