“ตะเกียงฟ้าดิน “ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น ปี 2561 “2,022,222.”ประมูลโดย คุณธีระ บัณฑรวรรณ ประธานที่ปรึกษา ผู้รับใบอนุญาตและกรรมการสภามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคุณญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำอธิการบดีฯ ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ ตั้งเสาตะเกียงฟ้าดิน เพื่อเป็นศิริมงคลแก่สถาบันและบุคคลากรและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทนุบำรุงศาลเจ้า ปึงเถ่ากงม่า ประจำจังหวัดขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ