เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2561 ทางวิทยาลัยฯจัดกิจกรรมวันเอดส์โลกและวันต้านเอดส์โลก ภายในงานมีกิจกรรมรณรงค์การระวังป้องกันภัยจากโรคร้ายและกิจกรรมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง ร่วมเล่นเกมส์และรับของที่ระลึกมากมาย