Cabling contest final round 2018

“สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ”

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ณ จังหวัดนครนายก

      นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  • นายธนัช เหล่าชัยกุล

  • นายนัณฐวัฒน์ คำกองเกิ่ง

      ด้วยการควบคุมทีมของอาจารย์ประจำสาขา

  • ดร ศักดิ์สิทธิ์ สุ่มมาตย์

  • อ.ศุภกิจ วงศ์ปัจฉิม

      คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 1,000 ทีมทั่วประเทศ