เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ ป่าชุมชนแก่งน้ำต้อน เพื่อทำดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวามหาราช