คณะผู้บริหารคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยฯร่วมกันทำกิจกรรมวันชาติไทยรวมพลังแสดงออกถึงการรักชาติ และพร้อมกันนี้ได้มีกิจกรรมปลูกป่า ณ ป่าชุมชนแก่งน้ำต้อน เพื่อทำดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวามหาราช