ตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์ กับบรรยากาศส่วนหนึ่งในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

ในวันนี้ที่บูธกิจกรรมเทคโนภาคฯ โดยตัวแทนผู้เข้าแข้งขันโครงการ Fin.ดี We Can Do!!! ธนาคารแห่งประเทศไทย

และนักศึกษา อวท.เทคโนภาคฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้ด้วยความสนุกสนานและมีสีสัน