วันครู “ปูชนียาจารย์ คุรุวารรำฤก” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคคะวันออกเฉียงเหนือ ได้คัดเลือกครูและบุคลากร​ทาง​การศึกษา​เพื่อรับเกียรติ​บัตร​ผู้​มี​ผลงาน​ครูดีเด่น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา​ ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีรายชื่อดังนี้

 • นายอติชัย ไกรยะรัตน์
 • นายสุทธิพงษ์​  ซุยมาเมือง
 • นายสุรศักดิ์​  รอดโฉมฉิม
 • นายอานนท์​  อำลา
 • นายตั้ม  วงศ์พรหม​
 • นายวิษณุ  ท่วงภูเขียว
 • นางสาวลลิตา  ผายพิมพ์
 • นายพลพิริยะ​  หิ้วพิมาย​
 • นางสาวเบญจมาศ​  จารุเพ็ง
 • นางวิยะดา  ระวิระ
 • นายคงภัค  จันทะภา
 • นางกมลลักษณ์​  ชาญปรีชารัตน์