บรรยากาศนักศึกษาร่วมจิตอาสาทำกระทงจากใบตองเทียมใส่อาหารในงานพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ) เพื่อส่งมอบให้ใช้ในการใช้เป็นภาชนะรองรับอาหารในโรงทาน ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://www.facebook.com/AFT.NETC.KK/?__tn__=kCH-R&eid=ARByoVSFZECsaPHFV6HSCKZAK4-oUNgmrMUdoCaiiDIwUec-XWHmoU73QmW_ffyiWQrAeWRWIRYF-Za_&hc_ref=ARTraXyvXJ_OH71WW9BxnaQu-meW4fczs1GthQI3EcTMci6EwYwuzpgnfCQZot6QxDM&__xts__[0]=68.ARCVjesGrqiXhFmr4NiRp5xQfoBzR6ifPBj0HSApSme_GeDW6200tnFKWi94MlA-y0b4H4AfsaNMzDpwPckv_zjEgGkvHXNIRHstufuqLpUbDNSlVnEE4lZAGmh0apWJcYG7eHIa9XG3JhfAhhilyFgq22SMriXDHxK3OSYN238wGtqxVyc5PAjtr0dl-YHzBgY_749lebN4vvTGgEn65oqKo2lZ69We9iUX0vBaiz_d76qwrEhXCRBW4cW30hNOPgGlzkYXSAoowjKWiOkOq2dORJrftcQIygVcErxDp0vtDyOKAzzqfFyiWPJTrqgQXp0DzXODvE1vvhJPbPTJEnN2Iw