เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 3D MAYA เบื้องต้น

ให้กับน้องๆมัธยมศึกษาจากหลากหลายสถานบัน เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้ทันต่อ…ยุคแห่งโลกเทคโนโลยี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี)