เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ตัวแทนคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆของสมาคม มีวิทยาลัยเข้าร่วมเกิน140วิทยาลัย โดยมีท่านนายกสมาคมฯดร.อดิศร สินประสงค์ เข้าร่วมประชุม และนายกมลเทพ จันทรจิต อุปนายกสมาคมฯกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกรรมการบริหารเข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมคุณธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส

<img class=”aligncenter size-full wp-image-4031″ src=”http://www.netc.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/IMG_6612.jpg” alt=”” width=”4032″ height=”3024″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-4032″ src=”http://www.netc.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/TYXL7610.jpg” alt=”” width=”4096″ height=”2304″ />

<img class=”aligncenter size-full wp-image-4069″ src=”http://www.netc.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/61055508_1509656392492965_3662543502081785856_n.jpg” alt=”” width=”960″ height=”558″ />