เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 62 ที่ ผ่านมา ตัวแทนคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

<img class=”aligncenter size-full wp-image-4120″ src=”http://www.netc.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/61824768_2348888985355451_6152920090405765120_n.jpg” alt=”” width=”960″ height=”720″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-4119″ src=”http://www.netc.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/61747724_2348888818688801_1001813723226046464_n.jpg” alt=”” width=”960″ height=”720″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-4118″ src=”http://www.netc.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/61520919_2348889272022089_1519812347063959552_n.jpg” alt=”” width=”960″ height=”720″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-4117″ src=”http://www.netc.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/61427182_2348889115355438_4074803273792487424_n.jpg” alt=”” width=”720″ height=”960″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-4116″ src=”http://www.netc.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/61424409_2348888812022135_3078140788312375296_n.jpg” alt=”” width=”960″ height=”720″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-4115″ src=”http://www.netc.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/61376981_2348889308688752_6629490176966000640_n.jpg” alt=”” width=”960″ height=”720″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-4114″ src=”http://www.netc.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/61329391_2348888895355460_4077353956085334016_n.jpg” alt=”” width=”960″ height=”720″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-4113″ src=”http://www.netc.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/61208846_2348888858688797_5717552634433372160_n.jpg” alt=”” width=”960″ height=”720″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-4122″ src=”http://www.netc.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/8880.jpg” alt=”” width=”1477″ height=”1108″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-4123″ src=”http://www.netc.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/8881.jpg” alt=”” width=”1477″ height=”1108″ />