ตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒